Som en svensk startup behövde bolaget investerare för att startasin verksamhet. ILONSI’s influencers som hade ett intresse i finans sålde Lily and Hanna’saktier och genererade 1,8 miljoner SEK för företaget.

Genererad innehål

Du kan checka in innehållet som skapats av influencers hos ILONSI för Lily and Hannasamarbetet.

Antal influencers

5

Totala räckvidd

300.000

Kampanjperiod

5 dagar

Slutsats:

Det finns alltid kreativa sätt att använda influencers för dina varumärken. Medaffiliate- marknadsföringsmetoder som skapar speciella länkar kan ditt företag spåra vilkainfluencers som faktiskt genererar intäkter och du kan mäta projektets avkastning.