ILONSI’s samarbete med FoundedByMe, som är ett välkäntfinansieringsföretag i Sverige. Här visade man en ny metod i hur man använder influencersför att generera mer pengar för en startup. ILONSI’s influencers sålde aktier i nystartadeföretag genom att använda speciella länkar som bara är unika för de. Detta hjälpte ILONSIoch FoundedByMe med att kunna analysera vilka influencers som presterade bra för dennatyp av marknadsföring.

Påverkan

För tre olika nystartade företag genererade ILONSI och FoundedByMe mer än 8miljoner SEK investeringar genom att använda influencers med finansnischen.

Antal influencers

10

Genererade fonder

8 miljoner SEK

Kampanjperiod

1 vecka per bolag

Slutsats:

Det finns alltid kreativa sätt att använda influencers för dina varumärken. Medaffiliate- marknadsföringsmetoder som skapar speciella länkar kan ditt företag spåra vilkainfluencers som faktiskt genererar intäkter och du kan mäta projektets avkastning.