ILONSI’s rekommendation är att få avgiften ellerprodukten innan samarbetet äger rum för att undvika oegentligheter. Du kan marknadsföravarumärket efter att du har fått avgiften eller produkten.