ILONSI’s rekommendation är att få avgifteneller produkten innan samarbetet äger rum för att undvika oegentligheter. Du kanmarknadsföra varumärket efter att du fått det.