Influencers bör meddelavarumärket direkt om produkten inte har kommit. Om varumärket hävdar att produkten måsteha anlänt och en av parterna klagar till ILONSI kommer situationen att undersökas. Frågankommer att lösas inom 14 dagar efter att ILONSI’s advokater får all nödvändig information,såsom kontrakts- och frakt detaljer från varumärket.

ILONSI kan inte hållas ansvarigt för en produkt som inte har kommit eller är defekt / trasig.Påverkaren hålls endast ansvarig om han / hon medvetet har angett fel adress påILONSI-plattformen.

Om produkten är defekt / trasig, kontakta märket omedelbart och ge bevis för att produkten ärskadad. Det är upp till varumärket själv att skicka en ny produkt eller fortsätta att samarbeta.En influencer har alltid rätt att inte annonsera om han / hon får skadade produkter.