Endast varumärken kan skicka kontrakt i ILONSI. Om Influencer inte gillar villkoren som anges i kontraktet kan han/hon vägra kontraktet eller nåvarumärket genom att skicka ett meddelande och be det göra ändringar i kontraktet. Efter attavtalet har undertecknats är båda parter skyldiga att följa avtalet. Det finns ingen ångerrätt iundertecknade kontrakt.