Efter att ha ansökt om någonannons, om varumärket är positivt att arbeta med dig, kommer det att skicka ett kontrakt ellerett meddelande, men om varumärket inte tänker arbeta med dig kommer det inte att finnasnågot svar.