Det kommer att vara ettskriftligt bevis på vad du förväntar dig av influencer. Så du kommer att ha bevis somvarumärke i alla fall. I ett tillstånd av oenighet skulle beviset / avtalet vara en räddare ochförhindra eventuella kostnader. ILONSI betalar tillbaka om varumärket hävdar att påverkareninte delar innehållet enligt det avtal som parterna har kommit överens om.