Betalningen bearbetas inom enarbetsdag efter att betalningen har gjorts från annonsören till influensans ILONSI-konto.