Först och främst skickar du kontraktet tillInfluencer enligt sättet att samarbeta. När du skickar kontraktet får Influencer kontraktet ochundertecknar det. Kontraktet måste undertecknas av influencer för att vara giltigt. Efter attInfluencer undertecknat avtalet betalar du som varumärke den budget som anges i kontrakteteller skickar den produkt som anges i kontraktet. En influenser skapar inte innehåll innanbetalningen / produkten tas emot.