ILONSI har enbetydande stor mix av influenser som består av nano, mikro och makro-influenser. Innan eninfluencer är tillgänglig för urval kontrolleras hans / hennes sociala kanaler och engagemangpå lämpligt sätt. Dessutom kommer ILONSI specifikt att rekrytera influenser som behövs fören kampanj som kan kräva specifik publik demografi eller ha en specialiserad nisch ellerexpertområde, om det inte redan finns inom plattformen.