Influencers är i allmänhet lyhörda och du kan förvänta dig att se ett svar inom 1-2 dagarberoende på deras antal följare. De som gäller kommer att synas på sökarens flik. Du kommerockså att meddelas via popup-fönster när influencers har ansökt om att gå med i din kampanj.