Om du fyller i alla nödvändiga delaroch slutför annonserna väntar annonsen på validering av ILONSI: s ledningssystem. Det tarungefär 1-2 timmar att få godkännande. När den godkänns kommer dina annonser attpubliceras. Du kan följa annonsens status på instrumentpanelen.