Betalningen bearbetas inomen arbetsdag efter att betalningen har gjorts från annonsören till influensans ILONSI-konto.