Påverkare är iallmänhet lyhörda och du kan förvänta dig att se svar inom 1-2 dagar beroende på derasföljarantal. De som gäller kommer att synas på sökarens flik. Du kommer också att meddelasvia popup-fönster när influencers har ansökt om att gå med i din kampanj.