Nisch val för influencers: Bör det vara en eller mer än en?

Människor som följer influencers har märkt att de flesta fokuserar på ett enda område, medanmindre på flera områden. Bör en influencer skriva om enbart ett ämne eller mer än ett ämne?

De som just har stigit in i influencer världen delar oftast allt de är intresserade av. Även omdetta är helt normalt eftersom de allra flesta anhängare kommer ifrån personens bekantkretsmåste ändå influencers fokusera på en fråga för att gå utöver hens cirkel. Det finns mer än enanledning till detta. Först och främst vill folk se ett inlägg om ämnet de är intresserad av såväljer att följa sidan. Om de ser inlägg på en annan sida än de som är relaterat till derasämne, gillar de inte inlägget och eventuellt avföljer sidan. Även fast antalet följare förinfluencers sida inte förminskas minskar istället influencers engagemangsgrad eftersomföljaren inte kommer att kommentera eller gilla inlägget.

En annan anledning är att när influencers växer ökar antalet sociala medier och inlägg. Somett resultat av denna ökning kommer det att ta tid för influencers att hitta kreativt innehåll omolika ämnen och samtidigt när planeringen inte görs ordentligt kan det skapas en distraktionfrån målet och hen kan få förlorare mellan innehåll planer.

Man måste titta på stora influencers för att besvara frågan om när en influencer ska delainnehåll om mer än ett ämne. Om vi tex tar Damla Bilic, hon växte upp i branschen med attgöra sminkvideos på YouTube och valde sina följare som är intresserade av smink som sinpublik. Senare växte Damla Bilic och hennes fans började älska henne för den hon var somperson snarare än hennes innehåll. Damla Bilic sminkvideos minskades drastiskt och honbörjade utveckla sin kanal i olika riktningar. Hennes karriär tog en helt annan riktning när honistället använde sitt forum för att dela olika innehåll och samarbeta med andra kändisar isamma bransch. Hennes publik krets ökade ännu mera och hon började nå olika användare.Dvs, influencers själva är mer framträdande än dess innehåll.


Som nämnts tidigare är influencern själv mycket mer framträdande än dess innehåll.