Instagram vs Youtube: Hur skiljer sig varumärkets marknadsföringsstrategier ut?

I det här blogginlägget ska vi analysera hur varumärkesstrategier förändras enligtplattformen.

Tidigare hade varumärken en allmän marknadsföringsstrategi där deras komponenterändrades då och då. Dagens värld är en mycket dynamisk miljö vilket gör det svårt att kunnaundgå förändringarna i konsumenternas preferenser. För att kunna maximera och dra nytta avvarje plattform är flera marknadsföringsstrategier ett måste. För att illustrera detta jämför violika funktioner på Instagram och Youtube för att kunna se hur varumärken använder dessafunktioner för att skapa en konkurrensfördel för sig själva.

För och främst har varje digital marknadsföringsstrategi sitt mål att skapa medvetenhet av sittvarumärke, generera fler leads eller till att bara få mer trafik till webbplatsen. Att använda rättplattform för att uppnå dessa mål kan vara kostnadseffektivt snarare än att använda allaplattformar samtidigt. Generellt sätt är YouTube en innehålls intensiv plattform, det är därfördet behöver mer koncentration och kreativitet men det ger en mer roligare och lojalare publik. Av den orsak att det tar mer tid att skapa och planera innehåll är inte YouToube den rättaplattformen för att svara på dina konkurrenters marknadsföringskampanjer. Det är heller interätt plattform för att skapa livsstils innehåll eftersom Youtube publiken mestadels ärkoncentrerade på att lära sig eller ha kul.

På YouTube har du mer tid att få uppmärksamhet. Du kan få tio minuter på dig i en video därdu skall förklara vad du gör och hur ditt varumärke kan vara till nytta för potentiella kundereller hur din produkt fungerar. Därmed har du mycket tid att ge fullständig information om desaker du ville dela.

När man tittar på Instagram kan man säga att Instagram återspeglar individens idealliv. Pågrund av dess natur är det mer konsument centrerat. Människor brukar dela med sig av vad degör i deras dagliga liv och var eller hur de spenderar sina pengar. Av denna anledning finnsmer livsstils innehåll på plattformen.

Eftersom Instagram är snabbare än YouTube är det dessvärre mindre tid att lockaanvändarnas uppmärksamhet för marknadsföringskampanjer. Du har bara några enstakasekunder på dig att visa de mest spännande funktionerna i din produkt eller ditt varumärke.Därför måste du vara snabb och lättförståerlig. Vi kan också säga att eftersom Instagram ärväldigt snabbt, har innehållet inte en lång livstid i Instagram.

Å andra sidan är Instagram en mycket framgångsrik när ett varumärke bestämmer sig för attgöra en uppmaning kampanj. Du kan enkelt skapa, dela länkar och organiseramarknadsföringskampanjer med influencers för att få uppmärksamhet från följare och riktadem till ditt varumärkes webbplats.

Även när vi tittar på kostnaderna har YouTube en fördel. För att ladda din annons ska du tittapå den i minst 30 sekunder. Instagram har ingen funktion som den här. Med den här fördelenmed Youtube har den lägre kostnad per klick (CPC) än Instagram. Instagram är dock 22%billigare än YouTube när du vill visa din annons för fler människor.

Sammanfattningsvis är Youtube och Instagram två olika plattformar där det finns olika starkaoch svaga punkter. Av denna anledning har varumärken olika strategier bland dessaplattformar för att utnyttja fördelarna och dessa olika strategier kompletterar varandra.