ILONSI’s nya webbplats är på stream!

ILONSI group uppkom i juli 2020 och idag är det en viktig dag för oss eftersom vi nått enviktig milstolpe. Det är känt att ILONSI’s beta applikation har funnits i AppStore ochPlayStore under en lång tid för att samla in data, förstå användarnas preferenser och analyserakonsumentbeteendet.


Idag mars 2021 har vårt testprogram slutförts och vi lanserade ILONSI’s fullständigaapplikation och en ny webbplats. ILONSI’s helt nya webbplats siktar mot att ge allinformation om ILONSI. I slutet av året kommer den funktionella ILONSI-webbplatsen attvara igång där användare kommer att kunna göra den här framtida webbplatsen vad de än kansom i applikationen.


Nu är ILONSI’s webbplats mer funktionell än den gamla. Som de flesta avILONSI-användarna vet, skriver vi artiklar och texter om influencer marknadsföring, trenderpå sociala medier och nyheter från influencers. Normalt sätt fanns dessa artiklar på en annanwebbplats som är ilonsimagazin.com. Med den nya webbplatsen kombinerar man dessa två sådu kan se våra artiklar på ILONSI’s webbplats. Utbildningsinnehållet blir numera enkelt fördig att nå.


En annan viktig uppdatering för ILONSI’s webbplats är (case study page) fallstudie sidan.Denna sida är speciellt bra för nya och nyfikna varumärken. I grund och botten kommerILONSI att dela sina tidigare projekt och berättelserna om framgångsrika varumärken somanvänder sig utav ILONSI för sina marknadsföringsprojekt med influencers. Dessa nyfiknavarumärken kan upptäcka hur och på vilket sätt influenser marknadsföring kan hjälpa de.


Den nya webbplatsen har också en sida för ILONSI’s evenemang. Det är ett faktum attILONSI alltid står med uppriktig och öppen kommunikation med sina användare ochanhängare. Inom denna policy kan användare och anhängare se foton, datum ochtillkännagivanden om ILONSI’s evenemang såsom ILONSI TV-tävlingar, specielladagshändelser, ILONSI förhandsgranskning händelser och andra evenemang som vi höll.

Some Visuals from ILONSI app


Genom vårt beta-test förstår vi att det inte räcker med att kontakta oss på Instagram DM,detta för att användare och följare också använder olika plattformar för att nå oss. Därför harILONSIs nya webbplats har en del där du kan fylla i ett formulär för att kontakta oss.


Uppdateringar för ILONSIs webbplats är så här. Eftersom vi värdesätter att vara innovativaoch vi vill driva oss själva närmar sig nya uppdateringar och funktioner. Vi hoppas att våraanvändare och följare kommer att gilla den nya webbplatsen och att du kan nå oss om du harrekommendationer eller idéer för att göra oss bättre.

Tillsammans till mer samarbete!