ILONSI Version 2.0

Även om det inte kan mätas fullständigt, beräknas utgifterna för marknadsföring avinfluenser i Turkiet överstiga 100 miljoner TL. Det verkar som att detta belopp kommer attöka ännu mer 2021

NÅGRA FUNKTIONER PÅ ANDRA VERSIONEN

Registrering och inloggning

I den här artikeln kommer vi att prata om några exempel på design för ILONSI version 2.0,som förväntas komma i mars. Naturligtvis kan framtida funktioner förändras senare, de ärbara idéer, inte slutliga beslut.

Tidigare fanns det två registreringsalternativ som “Influencer” och “Brand”, medan i den nyaversionen kan användare bli medlemmar på 3 sätt. Dessa är alternativet ”Brand”, ”Influencer”och ”Agency”. På detta sätt kan influens byråer också fortsätta sitt arbete genom ILONSI ochutföra sitt samarbete. Dessutom gör denna design det lättare för användare att seregistreringsalternativ jämfört med den äldre versionen av appen.

Sök-menyn

Från och med nu kommer varumärken att kunna se både influencers och andra märken.Därefter visas Influencers med större bilder och annan information under sina bilder, vilketskapar en mer iögonfallande design.

Skapa annonser

I den nuvarande versionen av ILONSI kan varumärken inte förstå om deras annonser kräverändringar eller varför de inte accepteras. I den andra versionen kommer de att kunna se om deskapade annonserna granskas eller om en ändring begärs. Så hela processen blir enklare.